Bộ Quốc phòng - các bài viết về Bộ Quốc phòng, tin tức Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Công tác thi đua trong quân đội phải góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng"

Sáng nay (23/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Theo dõi Pháp Luật Plus