Pháp Luật Plus - Bộ Quốc phòng - các bài viết về Bộ Quốc phòng, tin tức Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng - các bài viết về Bộ Quốc phòng, tin tức Bộ Quốc phòng

Dự án Cụm công trình đầu mối Liên Mạc còn khả thi?

UBND Thành phố sẽ xem xét quyết định phê duyệt Báo cáo cáo nghiên cứu khả thi Dự án làm cơ sở triển khai thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tri ân tháng 7 của bộ đội cụ Hồ

Tri ân tháng 7 của bộ đội cụ Hồ

0
Không chỉ là lực lượng nòng cốt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quân đội luôn đi đầu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.