bỏ phiếu - các bài viết về bỏ phiếu, tin tức bỏ phiếu

Những cử tri đặc biệt trong ngày hội bầu cử của cả nước

Ngay 2/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1