Pháp Luật Plus - bỏ phiếu - các bài viết về bỏ phiếu, tin tức bỏ phiếu

bỏ phiếu - các bài viết về bỏ phiếu, tin tức bỏ phiếu

Hình ảnh quốc tế ấn tượng trong tuần: Ngọn lửa hung bạo bao trùm nhà thờ Đức Bà Paris

Hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris, các con đường bị hư hại sau trận động đất... là những tin chính trong hình ảnh quốc tế ấn tượng tuần qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus