Pháp Luật Plus - bỏ phiếu - các bài viết về bỏ phiếu, tin tức bỏ phiếu

bỏ phiếu - các bài viết về bỏ phiếu, tin tức bỏ phiếu

Israel bỏ phiếu định đoạt số phận chính trị Thủ tướng Netanyahu

Quyết định nhiệm kỳ của ông Benjamin Netanyahu có thể được kéo dài thêm để ông trở thành Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất ở Israel hay không.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết