bỏ phiếu - các bài viết về bỏ phiếu, tin tức bỏ phiếu

Không đưa vào danh sách Hiệp thương lần 3 nếu đạt tín nhiệm dưới 50%

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hiết sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (kết thúc vào ngày 19/3), tổng số người ứng cử ĐBQH là 1.084.

Theo dõi Pháp Luật Plus