Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - các bài viết về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tin tức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hàng loạt bộ ngành đồng thuận không thu lệ phí trước bạ ôtô điện

Dựa trên góp ý của nhiều bộ ngành và địa phương, Bộ Tài chính đã đề xuất không thu lệ phí trước bạ ôtô điện chạy pin trong ba năm.             

Theo dõi Pháp Luật Plus

1