Pháp Luật Plus - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - các bài viết về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tin tức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - các bài viết về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tin tức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Kiểm toán chỉ rõ nhiều Bộ ngành cho thuê, mượn 'đất vàng' không đúng

Hàng loạt bộ ngành được Kiểm toán Nhà nước điểm danh trong báo cáo gửi Quốc hội lần này về việc "tự ý" cho thuê, mượn "đất vàng".

Theo dõi Pháp Luật Plus