Pháp Luật Plus - bộ nội vụ - các bài viết về bộ nội vụ, tin tức bộ nội vụ

bộ nội vụ - các bài viết về bộ nội vụ, tin tức bộ nội vụ

Công tác công vụ của tỉnh Bình Phước được đánh giá cao

Bình Phước là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy hành chính và tinh giản biên chế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

“Hàm” là cái gì vậy?

“Hàm” là cái gì vậy?

0
Bộ Nội vụ vừa phát đi một thông báo yêu cầu hoãn lại việc bổ nhiệm chức danh "hàm".