Pháp Luật Plus - Bộ NNPTNT - các bài viết về Bộ NNPTNT, tin tức Bộ NNPTNT

Bộ NNPTNT - các bài viết về Bộ NNPTNT, tin tức Bộ NNPTNT

Phát hiện hơn 51.000 vụ vi phạm công trình thủy lợi

Theo Bộ NNPTNT, tổng số các vụ vi phạm đã được phát hiện là 51.827 vụ, chủ yếu liên quan đến xây dựng công trình, tập kết vật liệu, đào, xả thải.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Ngành mía đường tìm hướng đi mới

Ngành mía đường tìm hướng đi mới

0
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có những chỉ đạo để ngành nâng cao khả năng cạnh tranh theo đúng kinh tế thị trường, hội nhập...