bổ nhiệm tổng biên tập - các bài viết về bổ nhiệm tổng biên tập, tin tức bổ nhiệm tổng biên tập

Ông Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô

Tân Phó Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình cảm ơn Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã tin tưởng, tạo điều kiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1