Bổ nhiệm Thủ trưởng Cảnh sát điều tra Bộ Công an - các bài viết về Bổ nhiệm Thủ trưởng Cảnh sát điều tra Bộ Công an, tin tức Bổ nhiệm Thủ trưởng Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Hai Thứ trưởng Bộ Công an làm thủ trưởng 2 cơ quan điều tra

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1