bổ nhiệm - các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Điện Biên.

Theo dõi Pháp Luật Plus