bổ nhiệm - các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

Ông Bùi Quang Huy giữ chức Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Quang Huy giữ chức Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1