bổ nhiệm - các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

Điều động, bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước. Theo đó, 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ được điều động...

Theo dõi Pháp Luật Plus