bổ nhiệm - các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự

Theo Quyết định của Thủ tướng, ông Phạm Thái Hà giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus