Pháp Luật Plus - bổ nhiệm - các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

bổ nhiệm - các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

Ban Bí thư bổ nhiệm tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 11/11, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus