bổ nhiệm - các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Duy làm Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu

UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Duy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1