bỏ nhiệm sở đi lễ chùa - các bài viết về bỏ nhiệm sở đi lễ chùa, tin tức bỏ nhiệm sở đi lễ chùa

Thanh Hóa: Phê bình 14 cá nhân vì bỏ nhiệm sở đi lễ chùa

Hội đồng kỷ luật UBND TP Thanh Hóa vừa thống nhất quyết định kỷ luật 14 cá nhân vì bỏ nhiệm sở đi lễ chùa trong ngày làm việc dịp đầu năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus