bổ nhiệm các lãnh đạo sở - các bài viết về bổ nhiệm các lãnh đạo sở, tin tức bổ nhiệm các lãnh đạo sở

Đắk Lắk: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Ngày 2/8, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1