Pháp Luật Plus - Bộ ngoại giao Việt Nam - các bài viết về Bộ ngoại giao Việt Nam, tin tức Bộ ngoại giao Việt Nam

Bộ ngoại giao Việt Nam - các bài viết về Bộ ngoại giao Việt Nam, tin tức Bộ ngoại giao Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm các nhân viên và tàu công vụ Trung Quốc, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus