Pháp Luật Plus - Bộ Ngoại giao - các bài viết về Bộ Ngoại giao, tin tức Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao - các bài viết về Bộ Ngoại giao, tin tức Bộ Ngoại giao

Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài

Bộ Ngoại giao đề xuất các bộ, ngành rà soát lại văn bản pháp luật liên quan đến người nước ngoài để kịp thời có bổ sung, điều chỉnh các quy định...

Theo dõi Pháp Luật Plus