Bỏ mạng giữ rừng xanh - các bài viết về Bỏ mạng giữ rừng xanh, tin tức Bỏ mạng giữ rừng xanh

Đau thương rừng cháy...

Liên tục xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Hàng trăm hecta rừng cháy trụi, có người đã bỏ mạng lại để giữ rừng xanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus