BỘ LUẬT - các bài viết về BỘ LUẬT, tin tức BỘ LUẬT

Xây dựng hướng dẫn thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài: Dự thảo Nghị quyết đang vênh Bộ luật Tố tụng Dân sự

Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài tại tòa án cấp sơ thẩm chỉ ra là không phù hợp với BLTTDS.

Theo dõi Pháp Luật Plus