Pháp Luật Plus - bộ lao động thương binh xã hội - các bài viết về bộ lao động thương binh xã hội, tin tức bộ lao động thương binh xã hội

bộ lao động thương binh xã hội - các bài viết về bộ lao động thương binh xã hội, tin tức bộ lao động thương binh xã hội

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐTBXH ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng

Đây là một trong những hoạt động quan trọng bên lề chương trình Diễn đàn quốc gia "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết