bộ lao động thương binh xã hội - các bài viết về bộ lao động thương binh xã hội, tin tức bộ lao động thương binh xã hội

Mỗi tháng, gần 100.000 người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dự báo số lao động mất việc làm có thể tăng khoảng 100.000 người mỗi tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus