Pháp Luật Plus - Bộ lao động thương binh và xã hội - các bài viết về Bộ lao động thương binh và xã hội, tin tức Bộ lao động thương binh và xã hội

Bộ lao động thương binh và xã hội - các bài viết về Bộ lao động thương binh và xã hội, tin tức Bộ lao động thương binh và xã hội

Cần thể chế hóa các chủ trương của Đảng về chính sách tiền lương

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cải cách chính sách tiền lương...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết