bộ khoa học - các bài viết về bộ khoa học, tin tức bộ khoa học

Đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục

Bộ Nội vụ đề xuất lập lại Bộ Giáo dục, chuyển nhiệm vụ đào tạo về Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học - Công nghệ và Đào tạo.

Theo dõi Pháp Luật Plus