Bộ Kế hoạch đầu tư - các bài viết về Bộ Kế hoạch đầu tư, tin tức Bộ Kế hoạch đầu tư

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus