Pháp Luật Plus - bỏ học - các bài viết về bỏ học, tin tức bỏ học

bỏ học - các bài viết về bỏ học, tin tức bỏ học

Để trẻ em không bỏ học, không bị xâm hại

Hiện thực hóa Điều 77 của Luật Trẻ em năm 2016 mới diễn ra tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị (ở tỉnh Quảng Trị).

Theo dõi Pháp Luật Plus