bo giao thong van tai - các bài viết về bo giao thong van tai, tin tức bo giao thong van tai

Một số vi phạm giao thông được kiến nghị tăng mức phạt 5-10 lần

Trong dự thảo Nghị định 100 sửa đổi, một số vi phạm được Bộ GTVT kiến nghị tăng mức phạt 2-5 lần.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1