Bộ giao thông - các bài viết về Bộ giao thông, tin tức Bộ giao thông

Lợi ích là thống nhất

Câu chuyện bao giờ mở lại đường bay nội địa xem ra phức tạp hơn nhiều.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Đề xuất bất ngờ

Đề xuất bất ngờ

0
Từ đầu năm đến nay Bộ này phải tổ chức hàng chục cuộc họp; mới đây Bộ GTVT lại có những đề xuất bất ngờ liên quan BOT.