Bộ giao thông - các bài viết về Bộ giao thông, tin tức Bộ giao thông

Tiến sĩ Đào Hồng Thu nói gì về đề xuất "trạm thu phí" thành "trạm thu tiền"?

Dư luận lại .."dậy sóng" với đề xuất của Bộ giao thông về việc chuyển từ thu phí sang thu tiền. Hiểu thế nào cho đúng và lọt tai?

Theo dõi Pháp Luật Plus