bộ giáo dục và đào tạo - các bài viết về bộ giáo dục và đào tạo, tin tức bộ giáo dục và đào tạo

Hà Nội: Những tình huống bất ngờ ở buổi kiểm tra học kỳ trực tuyến đầu tiên

Có học sinh làm xong bài, ấn nhầm nút reset mất hết. Cá biệt, có học sinh ghi nhầm tên lớp. Có học sinh ghi sai mã…

Theo dõi Pháp Luật Plus