bộ giáo dục và đào tạo - các bài viết về bộ giáo dục và đào tạo, tin tức bộ giáo dục và đào tạo

Thanh tra Bộ GD-ĐT chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa

Bộ GD-ĐT vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục ở Thanh Hóa năm 2019 và năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1