bộ giáo dục và đào tạo - các bài viết về bộ giáo dục và đào tạo, tin tức bộ giáo dục và đào tạo

Sẽ thu hồi các bằng tiến sĩ liên quan đến sai phạm của Đại học Đông Đô

Sáng 30/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã thông tin chính thức tới báo chí về những sai phạm trong việc đào tạo văn bằng 2 của Đại học Đông Đô.

Theo dõi Pháp Luật Plus