bộ giáo dục và đào tạo - các bài viết về bộ giáo dục và đào tạo, tin tức bộ giáo dục và đào tạo

Thanh tra Chính phủ giải oan, khôi phục quyền lợi cho người dân sau 32 năm đi khiếu nại

Sau 32 năm kiên trì theo đuổi khiếu nại, ông Nguyễn Ngọc Lợi (quê ở Phú Thọ) vừa được Thanh tra Chính phủ giải oan.

Theo dõi Pháp Luật Plus