Pháp Luật Plus - bộ giáo dục và đào tạo - các bài viết về bộ giáo dục và đào tạo, tin tức bộ giáo dục và đào tạo

bộ giáo dục và đào tạo - các bài viết về bộ giáo dục và đào tạo, tin tức bộ giáo dục và đào tạo

Bộ GDĐT: Cân nhắc phương án về dạy môn Lịch sử trong chương trình GDPT mới

Bộ GDĐT cho biết sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1