bộ giáo dục - các bài viết về bộ giáo dục, tin tức bộ giáo dục

Bộ GD&ĐT nhận lỗi, hứa sẽ sửa sách giáo khoa Cánh Diều

Việc để xảy ra sự cố sách Tiếng Việt 1 (Cánh Diều) Bộ GD&ĐT có trách nhiệm và hứa khẩn trương xây dựng phương án chỉnh sửa.

Theo dõi Pháp Luật Plus