Bộ GD ĐT - các bài viết về Bộ GD ĐT, tin tức Bộ GD ĐT

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 2021?

Năm 2021, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tuyển sinh 200 chỉ tiêu vào ngành/nhóm ngành/khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.

Theo dõi Pháp Luật Plus