Bộ GD ĐT - các bài viết về Bộ GD ĐT, tin tức Bộ GD ĐT

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu có thể “vỡ trận”

Đó là khẳng định của chuyên gia giáo dục trước thực trạng nhiều cơ sở giáo dục Đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1