Bộ đội biên phòng - các bài viết về Bộ đội biên phòng, tin tức Bộ đội biên phòng

Bộ đội Biên phòng được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo

Ngày 6/12/2021, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị định số 106/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1