BỐ ĐỂ CON GÁI ĐỨNG LÊN YÊN XE MÁY - các bài viết về BỐ ĐỂ CON GÁI ĐỨNG LÊN YÊN XE MÁY, tin tức BỐ ĐỂ CON GÁI ĐỨNG LÊN YÊN XE MÁY

Kinh hãi cảnh bố để con gái đứng trên yên xe máy đi với tốc độ cao

Dư luận rất phẫn nộ việc một người bố để con gái nhỏ tuổi đứng lên yên xe phía sau và lao đi với tốc độ lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus