Pháp Luật Plus - Bộ công thương - các bài viết về Bộ công thương, tin tức Bộ công thương

Bộ công thương - các bài viết về Bộ công thương, tin tức Bộ công thương

Xuất khẩu tăng chậm nhưng sẽ cán đích

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng chậm, nhưng Bộ Công Thương khẳng định kim ngạch XK sẽ về đích đúng mục tiêu mà Quốc hội đề ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus