Pháp Luật Plus - bộ công an - các bài viết về bộ công an, tin tức bộ công an

bộ công an - các bài viết về bộ công an, tin tức bộ công an

Tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an huyện và khi trúng tuyển trường CAND có giống nhau không?

Một thí sinh thắc mắc, các tiêu chuẩn sơ tuyển tại Công an cấp huyện và tiêu chuẩn xác minh khi trúng tuyển các trường CAND có giống nhau không?

Theo dõi Pháp Luật Plus

1