bộ công an - các bài viết về bộ công an, tin tức bộ công an

Toàn tâm, toàn lực bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bộ Công an yêu cầu, Công an thành phố Hà Nội cần dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ Đại hội lần thứ XIII.

Theo dõi Pháp Luật Plus