Bộ Công an bổ nhiệm 2 thủ trưởng cơ quan điều tra - các bài viết về Bộ Công an bổ nhiệm 2 thủ trưởng cơ quan điều tra, tin tức Bộ Công an bổ nhiệm 2 thủ trưởng cơ quan điều tra

Hai Thứ trưởng Bộ Công an làm thủ trưởng 2 cơ quan điều tra

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1