Pháp Luật Plus - Bộ Chính trị - các bài viết về Bộ Chính trị, tin tức Bộ Chính trị

Bộ Chính trị - các bài viết về Bộ Chính trị, tin tức Bộ Chính trị

Đề nghị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh

UBKTTW đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, Phó ban Kinh tế trung ương, do vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết