Bộ Chính trị - các bài viết về Bộ Chính trị, tin tức Bộ Chính trị

INFOGRAPHICS - Chân dung tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo dõi Pháp Luật Plus