bổ cập nước hồ tây - các bài viết về bổ cập nước hồ tây, tin tức bổ cập nước hồ tây

Hà Nội dùng nước sông Hồng để “hồi sinh” sông Tô Lịch

Công ty Thoát nước Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội xây dựng trạm bơm có công suất cấp nước 156.000 m3/ngày đêm, cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus