bịp người tiêu dùng - các bài viết về bịp người tiêu dùng, tin tức bịp người tiêu dùng

Kỳ 2 - Sản phẩm hiệu Nấm lập lờ công dụng, Công ty Hoài Thương sản xuất chui?

Hàng loạt sản phẩm mang hiệu Nấm được quảng cáo, bán ngoài thị trường, Công ty Hoài Thương bị nghi qua mặt cơ quan chức năng, nghi sản xuất chui.

Theo dõi Pháp Luật Plus