Pháp Luật Plus - bình thuận - các bài viết về bình thuận, tin tức bình thuận

bình thuận - các bài viết về bình thuận, tin tức bình thuận

Bình Thuận đề nghị Thủ tướng kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh vi phạm

UBND tỉnh có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý kỷ luật hành chính những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1