bình phước - các bài viết về bình phước, tin tức bình phước

Bức tử thượng nguồn sông Đồng Nai

Đoạn giáp ranh 3 tỉnh, Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, việc khai thác cát một cách vô tội vạ đang ngày đêm bức tử dòng sông quan trọng này.

Theo dõi Pháp Luật Plus