BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU - các bài viết về BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU, tin tức BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

Số dư Quỹ BOG xăng dầu Quý II/2019 còn lại bao nhiêu?

Ngày 7/8, Bộ Tài chính thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý II/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1