Pháp Luật Plus - Bình Định - các bài viết về Bình Định, tin tức Bình Định

Bình Định - các bài viết về Bình Định, tin tức Bình Định

Vụ sai phạm tại Trường THPT Trưng Vương: Để ngoài sổ sách trên 542 triệu đồng chỉ bị khiển trách?

Qua kết luận, Sở chỉ ra nguyên nhân của những khuyết điểm, sai phạm là do lãnh đạo nhà trường chưa nghiên cứu kỹ các văn bản qui định của nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus