Bình Định - các bài viết về Bình Định, tin tức Bình Định

Xuất cấp gần 740 tấn gạo cho tỉnh Bình Định hỗ trợ người dân bị hạn hán

Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 739,86 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định

Theo dõi Pháp Luật Plus

1