Bỉm Sơn - các bài viết về Bỉm Sơn, tin tức Bỉm Sơn

Sư đoàn 390 tiếp nhận, cách ly 198 công dân trở về từ Mỹ

Sáng nay, Sư đoàn 390 đóng tại Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã tiếp nhận 198 công dân Việt Nam trở về từ Mỹ và thực hiện cách ly.

Theo dõi Pháp Luật Plus