Pháp Luật Plus - biểu tượng - các bài viết về biểu tượng, tin tức biểu tượng

biểu tượng - các bài viết về biểu tượng, tin tức biểu tượng

Bộ đội cụ Hồ - Biểu tượng văn hóa cao đẹp của Quân đội ta

“Bộ đội Cụ Hồ” mang tên của lãnh tụ dân tộc Việt Nam. Trên thế giới chưa có đội quân mang tên một Danh nhân văn hóa như Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết