biểu tình tại Pháp - các bài viết về biểu tình tại Pháp, tin tức biểu tình tại Pháp

Biểu tình "Áo vàng" trở lại, bạo động xảy ra khắp Paris

Sau nhiều tuần thu hẹp quy mô, ngày 16/3, cuộc biểu tình "Áo vàng" lại tiếp diễn tại thủ đô Paris, Pháp và nhanh chóng chuyển thành bạo lực.

Theo dõi Pháp Luật Plus