biểu ngữ - các bài viết về biểu ngữ, tin tức biểu ngữ

Hà Nội: "Cờ hoa ngập trời" trước ngày lễ lớn 30/4 - 1/5

Cờ Tổ quốc, biểu ngữ, băng rôn… được treo ở nhiều tuyến phố Hà Nội để kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Theo dõi Pháp Luật Plus