biểu dương - các bài viết về biểu dương, tin tức biểu dương

Công an tỉnh Long An biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 42 cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”.

Theo dõi Pháp Luật Plus