Pháp Luật Plus - biểu dương - các bài viết về biểu dương, tin tức biểu dương

biểu dương - các bài viết về biểu dương, tin tức biểu dương

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Hoàn thiện pháp luật để gia đình là nơi trú ngụ an toàn nhất

Gia đình được coi là nơi yên bình nhất của con người. Ở giai đoạn hiện nay, vì nhiều lý do, gia đình nhiều khi đã trở thành nơi kém an toàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus