biên soạn bộ Quốc sử - các bài viết về biên soạn bộ Quốc sử, tin tức biên soạn bộ Quốc sử

Phó Thủ tướng yêu cầu: Biên soạn bộ Quốc sử, Quốc chí phải đặt chất lượng lên hàng đầu

Việc biên soạn bộ Quốc sử, Quốc chí, cần đặt chất lượng lên hàng đầu cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương để kịp tiến độ.

Theo dõi Pháp Luật Plus