Pháp Luật Plus - biện pháp - các bài viết về biện pháp, tin tức biện pháp

biện pháp - các bài viết về biện pháp, tin tức biện pháp

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 5/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus