biện pháp phòng Covid-19 - các bài viết về biện pháp phòng Covid-19, tin tức biện pháp phòng Covid-19

Bộ VHTT&DL yêu cầu tạm dừng các lễ hội, tập trung chống dịch COVID-19

Trong công điện khẩn gửi các tỉnh, TP, Bộ Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội để tập trung chống dịch COVID-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1