Pháp Luật Plus - biện pháp khẩn cấp tạm thời - các bài viết về biện pháp khẩn cấp tạm thời, tin tức biện pháp khẩn cấp tạm thời

biện pháp khẩn cấp tạm thời - các bài viết về biện pháp khẩn cấp tạm thời, tin tức biện pháp khẩn cấp tạm thời

Diễn biến mới nhất về nhân sự tại Ngân hàng Eximbank: Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm, ai sẽ được “chọn mặt gửi vàng”?

Vừa qua, TAND TP HCM đã có Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc Ngân hàng Eximbank phải tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết