Pháp Luật Plus - biên chế - các bài viết về biên chế, tin tức biên chế

biên chế - các bài viết về biên chế, tin tức biên chế

Trung Quốc biên chế tàu sân bay thứ hai

Trung Quốc vừa chính thức biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên và là tàu sân bay thứ hai cho hải quân nước này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tinh giản biên chế 40.500 người

Tinh giản biên chế 40.500 người

0
Qua tổng hợp 14 cơ quan Trung ương thì có 9 cơ quan đã thi tuyển với 30 vị trí; 13 địa phương thi tuyển với 109 vị trí.
Link liên kết