Pháp Luật Plus - BIÊN BẢN - các bài viết về BIÊN BẢN, tin tức BIÊN BẢN

BIÊN BẢN - các bài viết về BIÊN BẢN, tin tức BIÊN BẢN

Biên bản vi phạm hành chính bổ sung có phải là căn cứ?

Khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền có được căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính bổ sung?

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tân Hiệp Phát "hối lỗi" không thật lòng

Tân Hiệp Phát "hối lỗi" không thật lòng

0
Người dân thấy thêm một lần sợ Tân Hiệp Phát khi “nói lời chẳng giữ lấy lời”. Trách chi cộng đồng kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Tân Hiệp Phát.