Bí thư Trung ương Đảng - các bài viết về Bí thư Trung ương Đảng, tin tức Bí thư Trung ương Đảng

Video: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt.

Theo dõi Pháp Luật Plus