Pháp Luật Plus - Bí thư tỉnh ủy - các bài viết về Bí thư tỉnh ủy, tin tức Bí thư tỉnh ủy

Bí thư tỉnh ủy - các bài viết về Bí thư tỉnh ủy, tin tức Bí thư tỉnh ủy

Hà Tĩnh: Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 Trưởng ban (Bí thư Tỉnh ủy), 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1