Pháp Luật Plus - Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên - các bài viết về Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên, tin tức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên - các bài viết về Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên, tin tức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cảm ơn bạn trẻ hỗ trợ chống dịch Covid-19

"Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn cho cộng đồng. Hành động đẹp đó có ý nghĩa lan tỏa, giúp các bạn trẻ ý thức hơn...".

Theo dõi Pháp Luật Plus